Ingenieur-expert in bouw.

Technische bijstand nodig?

Een technisch raadsman geeft onafhankelijk advies aan onder andere advocaten, vastgoedmakelaars en vastgoedinvesteerders. Een technisch raadgever of raadsman komt ook vaak tussen als ingenieur en expert bij bouwgeschillen of bij gerechtelijke dossiers.

 

Een technisch raadsman als partner van de advocaat.

 

Bent u op zoek naar technische bijstand in een bouwgeschil of in een gerechtelijke expertise? Of is uw klant benieuwd naar de herstellingskosten? Dan kan u als advocaat beroep doen op een technisch raadsman voor onafhankelijk en technisch onderbouwd advies.

Als particulier kan u ook beroep doen op een technisch raadsman als onafhankelijk expert in de bouw. Wat mag u verwachten? 


Observatie

Als technisch raadsman kom ik ter plaatse om de situatie te observeren.

Analyse

Nadien stel ik een grondige en objectieve analyse op van de situatie.

Raad

Uiteraard geeft een technisch raadsman raad. Ik spreek een gefundeerd advies uit op basis van ervaring en feiten.

Rapportering

Als erkend VIK-Ingenieur-ExpertⓇ maak ik gedetailleerde verslagen op die bruikbaar zijn in schadedossiers en in gerechtelijke expertises.

Ik kies voor een persoonlijke en discrete aanpak. Na een eerste kennismakingsgesprek kan besloten worden om een samenwerking aan te gaan. Eerst gebeurt een grondige analyse van het dossier en wordt een plan van aanpak opgemaakt.

Na uitgebreid onderzoek wordt teruggekoppeld naar u als klant en naar uw advocaat. Gedurende de hele samenwerking is het mijn missie om te fungeren als volwaardige technische bijstand.

 

Hoe we te werk gaan.


Nieuwbouw & renovatiewerken

 

Als technisch raadsman help ik u ook bij de voorlopige en definitieve opleveringen van nieuwbouw & renovatiewerken. Ik ga mee met u en volg het project op met uw promotor tot aan de definitieve oplevering. Ook voor nazorg kan u op mijn diensten rekenen.


TECHNISCHRAADSMAN.BE garandeert een transparante verloning door te werken met een gedetailleerde ereloon- en onkostennota gebaseerd op de barema's van de Belgische Kamer van Deskundigen.

 

Transparante verloning.

Over mezelf

In 1999 ben ik afgestudeerd als Industrieel Ingenieur Bouwkunde aan de Hogeschool Gent. In 2012 heb ik met succes de opleiding Fellow In Gerechtelijke Expertise gevolgd aan de Vlaamse Ingenieurskamer. Sinds 2013 ben ik erkend als VIK-Ingenieur-Expert®.

Ik ben opgenomen op de lijst van deskundigen van de Belgische Kamer van Deskundigen (KGSO-CEJA) en op de lijst van arbiters van de Arbitragekamer van Deskundigen (AKD-CAE).

Intussen beschik ik over 20 jaar ervaring in de nieuwbouw, de renovatie en de restauratie van gebouwen. Sinds 2013 voer ik opdrachten uit als technisch raadsman.